Skabeloner

 

For alle bilag her gælder, at de kan og bør gemmes på Jeres egen computer, hvor de så kan udfyldes eller alene anvendes som "huskeseddel" eller om I vil inspiration til at udformer Jeres helt egne udgave.
   
   
Beredskabsplan Tomt skema til brug for bestyrelsen på vandværket i tilfælde af uvarslet forsyningsstop.
   
Bilag A Alarmering af myndighederne
   
Bilag B Liste over forbrugere der omgående skal kontaktes i tilfælde af forsyningsstop.
   
Bilag C Liste over forbrugere der der skal kontaktes i god tid før planlagte forsyningsstop p.g.a. af f.eks ledningsarbejder m.v.
   
Bilag D Skema over de adresser der skal have en løbeseddel, hvis værket er indstillet på at foretage manuel omdeling af information til forbrugerne.
   
Bilag E Handlingsplan ved etablering af nødforsyning
   
Bilag F Oversigt over grænseværdier m.v.