Link til selve planen nederst

Annonce til Melfar Posten 27/10 2010: Offentlig høring om forslag til Vandforsyningsplan 2010 - 2022

Byrådet har på sit møde den 4. oktober 2010 godkendt et forslag til Vandforsyningsplan 2010 – 2022 til offentliggørelse.

Forslag til Vandforsyningsplan er fremlagt til offentlig høring i perioden fra den 27. oktober 2010 til den 2. januar 2011.

De almene vandværker, Sundhedsstyrelsen og kommunens borgere og virksomheder har mulighed for at komme med indsigelser til forslaget i perioden

Forslaget er udarbejdet af Middelfart Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen.

Forslagets indeholder mål og retningslinjer for den fremtidige vandforsyning, samt en kvalitetsmæssig bedømmelse, som de enkelte vandværker via handleplaner skal arbejde med, for at opfylde planen.

Forslaget består af en Plandel og en Statusdel. Plandelen vil blive fremlagt på bibliotekerne i Ejby, Middelfart, Strib og Nørre Aaby, samt i borgerservice på Rådhusene i Ejby og Middelfart. Statusdelen vil kunne fremvises ved henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen på Rådhuset i Nørre Aaby.

Forslaget til Plandelen vil kunne ses på kommunens hjemmeside www.middelfart.dk.

Eventuelle indsigelser til forslaget sendes til Middelfart Kommune, Natur- og Miljøafdelingen, Østergade 21, 5580 Nørre Aaby eller med e-post til teknik@middelfart.dk senest mandag den 2. januar 2011.

Herefter bliver eventuelle indsigelser til planforslaget behandlet og den endelige vandforsyningsplan forelægges Byrådet til vedtagelse.

Hvis du har spørgsmål til forslaget kan du kontakte Henning Leth, Natur- og Miljøafdeling på telefon 8888 4924 eller e-post henning.leth@middelfart.dk.

Miljøscreening

Middelfart Kommune har screenet forslaget og besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Yderligere oplysninger om screeningen kan fås ved henvendelse til Natur- og Miljøafdelingen, Henning Leth på, telefon 8888 4924.

Du kan inden fire uger klage over kommunens afgørelse til Naturklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

Klager indsendes til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på mail: nkn@nkn.dk. Klagefristen for miljøscreeningen er den 24. november 2010. Enhver med en retlig interesse i sagen er klageberettiget.

Middelfart Byråd

Planen