Lovgivning mm.

 

 

Oversigt over relevante links

Miljøstyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

GEUS national boringsdatabase Jupiter

Har I orden på den personlige hygiejne? Sådan vasker du hænder - udsendt af Fødevarestyrelsen.
 

Brancheorganisationer

Danske Vandværker

DANVA